Laboratories (PL)

Laboratorium Badań Własności Mechanicznych

Możliwości badawcze/pomiarowe:
• Badania własności mechanicznych materiałów (maszyna wytrzymałościowa INSTRON 4502 (10 kN) wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem), 3 prasy hydrauliczne: 1000 kN, 100 kN, 40 kN.
• Pomiary twardości (twardościomierz ZWICK 3212002 wraz z oprogramowaniem).
• Pomiary odkształceń metodą siatek koordynacyjnych, umożliwiające wyznaczanie rozkładów składowych tensora odkształcenia, prędkości i intensywności odkształcenia oraz opracowanie graficzne wyników badań.
• Badanie materiałów w próbie skręcania.
• Formowanie w procesach zagęszczania na gorąco oraz współbieżnego wyciskania na gorąco w warunkach izotermicznych tworzyw i kompozytów na bazie aluminium i stopów aluminium otrzymywanych metodami metalurgii proszków.

Więcej na stronach: Laboratorium Badań Własności Mechanicznych I oraz Laboratorium Badań Własności Mechanicznych II

Laboratorium Ciągarskie i Tłocznicze

Możliwości badawcze/pomiarowe:
• Ciągarka bębnowa do ciągnienia drutów.
• Ciągarka ławowa (jednołańcuchowa) do ciągnienia prętów i rur.
• Badania własności mechanicznych materiałów (maszyna wytrzymałościowa INSTRON 1196, maks. obciążenie 250 kN).
• Badanie tłoczności blach metodą Erichsena.
• Przeprowadzanie prób Swifta, IOP oraz Fukui.
• Badania materiałów w zakresie dużych prędkości odkształcenia.

Więcej na stronach: Laboratorium Ciągarskie oraz Laboratorium Tłocznicze

Laboratoryjny Zespół Walcowniczy

Możliwości badawcze/pomiarowe:
Możliwości badawcze walcarki pokrywają się z możliwościami badawczymi w zakresie działalności dydaktycznej. Stanowisko to posiada pełny wielokanałowy układ pomiarowy parametrów siłowych i technologicznych, oparty o czujniki tensometryczne i mechaniczne, przystosowany do ciągłego pomiaru, rejestracji i komputerowego opracowania parametrów technologicznych, realizowanego procesu walcowania wzdłużnego i skośnego oraz walcowania taśm z naciągami.

Więcej na stronach: Laboratoryjny Zespół Walcowniczy nr 1 oraz Laboratoryjny Zespół Walcowniczy nr 2

Laboratorium Komputerowe oraz Technologiczne

Możliwości badawcze/pomiarowe:
• Badania własności mechanicznych materiałów (maszyna wytrzymałościowa ZWICK Z250, maks. obciążenie 250 kN (dodatkowa głowica 10 kN)), dwa piece pracujące w zakresie temperatur od 200 do 1500°C.
• Obróbkę skrawaniem (3D, sterowanie CNC) metali kolorowych i materiałów modelowych (Frezarka bramowa CNC, HSC, typ FRP600 firmy EBERLE).
W laboratorium znajduje się zespół stanowisk komputerowych wyposażonych w programy z grupy CAD/CAM oraz programy do symulacji procesów przeróbki plastycznej.

Więcej na stronie Laboratorium Komputerowe oraz Technologiczne

Laboratorium Kuźnictwa i Przetwórstwa Materiałów

Możliwości badawcze/pomiarowe:
• Modelowanie fizyczne procesów kształtowania objętościowego za pomocą plasteliny lub niskotopliwych materiałów modelowych.
• Dobór parametrów procesu wydłużania swobodnego w kowadłach o różnych kształcie.
• Analiza procesów kucia w matrycach otwartych i zamkniętych.
• Rozciąganie i ściskanie materiałów w warunkach nadplastycznych.
• Kucie materiałów trudnoodkształcalnych w warunkach izotermicznych.
• Wyciskanie współbieżne i przeciwbieżne.
• Modelowanie numeryczne procesów kształtowania objętościowego.
• Wytarzanie mieszanek materiałów kompozytowych.
• Przygotowanie materiałów do badań metalograficznych.
• Modelowanie materiałów wieloskładnikowych.

Więcej na stronie Laboratorium Kuźnictwa i Przetwórstwa Materiałów