Scientific activity (PL)

Obecnie w Katedrze funkcjonują dwie grupy badawcze:


Katedra swoją działalnością naukową  obejmuje teoretyczne i technologiczne problemy procesów walcowania, ciągnienia i tłoczenia, kucia, prasowania i wyciskania, a także niekonwencjonalnych procesów kształtowania materiałów. W ramach działających w Katedrze grup badawczych realizowane są następujące kierunki działalności naukowej:

  • Modelowanie zjawisk termicznych, mechanicznych i strukturalnych w procesach plastycznej przeróbki metali, z zastosowaniem metody elementów skończonych, w aspekcie przewidywania końcowej struktury materiałów.
  • Teoretyczne i doświadczalne badania nad niejednorodnością odkształcenia, nierównomiernością własności mechanicznych, naprężeń własnych oraz stanu naprężenia w wyrobach ciągnionych i tłoczonych, w tym drutów cienkich i bardzo cienkich ze stali wysokostopowych i stopów specjalnych.
  • Komputerowa symulacja procesów walcowania (wyrobów płaskich i kształtowych oraz rur), ciągnienia i tłoczenia, kucia swobodnego i matrycowego, prasowania i wyciskania.
  • Badania nad nowoczesnymi technologiami zmierzającymi do poprawy jakości i własności wyrobów, w tym kształtowych wyrobów walcowanych i ciągnionych, kutych i tłoczonych.
  • Badania nad niekonwencjonalnymi procesami kształtowania wyrobów w stanie ciekłym, stopów w stanie półstałym i półciekłym, wyrobów z proszków metalicznych i kompozytów metaliczno-ceramicznych oraz kształtowanie precyzyjne w warunkach izotermicznych.
  • Badania nad niskoenergetycznymi procesami kucia i prasowania.
  • Optymalizacja kształtu narzędzi do plastycznej przeróbki metali w oparciu o nowoczesne programy komputerowe, służące do symulacji procesów.
  • Analiza warunków odkształcenia, płynięcia metalu i parametrów siłowych procesu technologicznego walcowania rur, weryfikowana w oparciu o laboratoryjne badania realizowane w walcarce skośnej.
  • Badania własności stali i stopów w warunkach symulujących technologiczne procesy plastycznej przeróbki metali.