Postgraduate studies (PL)

Podstawowym celem studiów jest przekazanie nowej wiedzy na temat Studia Podyplomowe procesów przeróbki plastycznej stosowanych w produkcji wyrobów tzw. długich tj. walcówki, prętów, rur, taśm, i kształtowników. Ukończenie studiów podyplomowych wpłynie na poszerzenie wiedzy kadry inżynierskiej zatrudnionej w realizacji różnych etapów produkcji wyrobów długich, począwszy od procesów projektowania i kontrolowania technologii a skończywszy na prowadzeniu linii produkcyjnej i odbioru jakościowego. Przekazywana wiedza będzie obejmować przede wszystkim zagadnienia dotyczące procesów wytwarzania począwszy od doboru wsadu, jego  nagrzewania przed przeróbka plastyczną, przeróbki plastycznej na gorąco, ciepło i zimno, przeróbki termomechanicznej, oraz procesów towarzyszących. Prowadzone w ramach studiów podyplomowych wykłady i ćwiczenia pozwolą również na uzupełnienie wiedzy na temat nowoczesnych technologii i nowych materiałów konstrukcyjnych, podstaw projektowania i analizy mechanicznej przeróbki plastycznej, symulacji komputerowej oraz systemów CAD/CAM w zakresie zarówno procesów wytwarzania, jak i kontrolowania rozwoju mikrostruktury, jakości powierzchni, kontrolowania procesu tworzenia się zgorzeliny, własności mechanicznych i jakości wyrobów gotowych. Absolwent studiów podyplomowych będzie miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat obecnie stosowanych nowoczesnych technologii produkcji wyrobów długich oraz istniejących na świecie tendencji ich rozwoju.

Wyzwaniem współczesnej branży kuźniczej jest dostosowanie do potrzeb i oczekiwań klientów w celu zapewniania przewagi konkurencyjnej na rynku. Jednym z kluczowych elementów świadomie kształtowanej przewagi jest technologia, która stała się podstawą uaktualnienia tematyki studiów. Rozszerzone zostaną wiadomości z zakresu teorii i praktyki odkształcalności metali i stopów, umożliwiające podniesienie kwalifikacji na potrzeby przemysłu kuźniczego. W ramach dwusemestralnych zajęć omawiane będą nowoczesne osiągnięcia naukowe w zakresie m.in. nagrzewania, kształtowania objętościowego materiałów i prognozowania własności wyrobów, przeróbki termomechanicznej. Tematyka studiów dotyczyć będzie również analizy procesów kucia materiałów trudnoodkształcalnych i niekonwencjonalnych procesów kształtowania przy wykorzystaniu programów bazujących na metodzie elementów skończonych (MES). Równocześnie zostaną omówione zagadnienia związane z materiałami na narzędzia kuźnicze, ich obróbką cieplną i trwałością.