DEPARTMENT OF METAL FORMING

Scientific activity

Katedra swoją działalnością naukową  obejmuje teoretyczne i technologiczne problemy procesów walcowania, ciągnienia i tłoczenia, kucia, prasowania i wyciskania, a także niekonwencjonalnych procesów kształtowania materiałów.

Obecnie w Katedrze funkcjonują dwie grupy badawcze:

Teaching activity

Pracownicy Katedry prowadzą dydaktykę na kierunkach:

Poza studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi zapraszamy na studia podyplomowe: