KATEDRA PLASTYCZNEJ PRZERÓBKI METALI
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie

organizuje
VII Konferencję Naukową


WALCOWNICTWO 2017
Innowacje i Postęp
Ustroń, 18 ÷ 20 października 2017 r.SEKRETARIAT KONFERENCJI

dr inż. Zbigniew Kuźmiński - kuzminsk@metal.agh.edu.pl
dr inż. Michał Dziedzic - dziedzic@agh.edu.pl
mgr inż. Ksenia Płatek - kplatek@agh.edu.pl
tel.: 12-617-25-85, fax.: 12-617-33-39


TERMINARZ KONFERENCJI

30.06.2017 - termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa i streszczeń referatów,
07.07.2017 - potwierdzenie wstępnego przyjęcia referatu, wysłanie ramowego programu konferencji oraz wzoru przygotowania materiałów do druku (camera ready),
21.07.2017 - ostateczny termin nadsyłania referatów do druku w miesięczniku Hutnik WH,
10.09.2017 - ostateczny termin nadsyłania referatów do publikacji tylko w materiałach Konferencji dokonania ulgowej wpłaty i pozostałych zgłoszeń uczestnictwa (bez referatów.


ZGŁOSZENIA

Kartę uczestnictwa należy przesłać na adres Sekretariatu Konferencji, listownie bądź przez e-mail. Autorów zgłaszających referaty prosimy o dołączenie do karty uczestnictwa streszczeń proponowanych referatów o maksymalnej objętości 1 strony.


ZGŁOSZENIA DLA FIRM

Zapraszamy instytucje oraz firmy zainteresowane tematyką konferencji do prezentacji swoich wyrobów, w tym również oprogramowania, na specjalnej sesji posterowej. Koszt udziału w sesji prezentacyjnej wraz z kosztem pobytu dla jednej osoby wynosi 2100 zł (z VAT).
Informujemy również o możliwości zamieszczenia wkładek reklamowych w materiałach konferencyjnych. Koszt druku i zamieszczenia jednego strony formatu A4 dostarczonej wkładki wynosi 1000 zł (z VAT).SZCZEGÓŁY ORAZ KARTA ZGŁOSZENIA do pobrania (karta zgłoszenia)

PROGRAM KONFERENCJI WKRÓTCE do pobrania (PROGRAM KONFERENCJI)