Kierownik Katedry

     

Prof. dr hab. inż. Janusz Majta
Informacja
tel.

(012) 617 25 76
e-mail

majta@metal.agh.edu.pl

Pracownia Teoretycznych Podstaw Plastycznej Przeróbki Metali, Ciągarstwa i Tłocznictwa

Imię i nazwisko Telefon służbowy e-mail
     
Dr hab. inż. Tomasz Śleboda
kierownik Pracowni
(012) 617 36 42 sleboda@agh.edu.pl
     
Dr inż. Marek Paćko
adiunkt
(012) 617 35 26 packo@metal.agh.edu.pl
     
Dr inż. Maciej Rumiński
adiunkt
(012) 617 29 16 mruminsk@metal.agh.edu.pl
     
Mgr inż. Oleksandr Lypchanskyi
doktorant
- lypchans@metal.agh.edu.pl
     
Mgr inż. Krystian Zyguła
doktorant
- -

Powrót do góry strony


 

Pracownia Cieplno-Mechanicznej Przeróbki Metali

Imię i nazwisko Telefon służbowy e-mail
     
Prof. dr hab. inż. Janusz Majta
kierownik Pracowni
Informacja
(012) 617 25 76 majta@metal.agh.edu.pl
 
Prof. dr hab. inż. Michał Krzyżanowski (012) 617 52 05 krzyzano@metal.agh.edu.pl
     
Dr inż. Monika Stefańska-Kądziela
starszy wykładowca
(012) 617 26 05 mstefans@metal.agh.edu.pl
     
Dr hab. inż. Krzysztof Muszka
adiunkt
(012) 617 29 08 muszka@agh.edu.pl
     
Dr inż. Dominik Dziedzic
asystent
(012) 617 26 05 ddziedzi@metal.agh.edu.pl
     
Mgr inż. Paulina Lisiecka-Graca
asystent
(012) 617 29 08 graca@agh.edu.pl
     
Mgr inż. Marcin Kwiecień
asystent
(012) 617 26 05 mkwiecie@agh.edu.pl
     
Mgr inż. Remigiusz Błoniarz
doktorant
(012) 617 26 05 bloniarz@agh.edu.pl
     
Mgr inż. Szymon Bajda
doktorant
(012) 617 52 05 sbajda@agh.edu.pl
     
Mgr inż. Jakub Sroka
doktorant
(012) 617 52 05 jsroka@agh.edu.pl

Powrót do góry strony


 

Pracownia Inżynierii Walcowniczej

Imię i nazwisko Telefon służbowy e-mail
     
Prof. dr hab. inż. Stanisław Turczyn
kierownik Pracowni
Informacja
(012) 617 26 14 turczyn@metal.agh.edu.pl
     
Dr inż. Zbigniew Kuźmiński
adiunkt
(012) 617 25 85 kuzminsk@metal.agh.edu.pl
     
Dr inż. Michał Dziedzic
adiunkt
(012) 617 25 85 dziedzic@metal.agh.edu.pl

Powrót do góry strony


 

Pracownia Kuźnictwa, Prasownictwa i Specjalnych Technologii

Imię i nazwisko Telefon służbowy e-mail
     
Dr hab. inż. Aneta Łukaszek-Sołek
kierownik Pracowni
(012) 617 25 75 alukasze@metal.agh.edu.pl
     
Dr inż. Piotr Skubisz
adiunkt
(012) 617 41 41 pskubisz@metal.agh.edu.pl
     
Dr inż. Sylwia Bednarek
adiunkt
(012) 617 25 75 syb@agh.edu.pl
     
Dr inż. Paweł Chyła
adiunkt
(012) 617 27 98 chyla@agh.edu.pl
     
Mgr inż. Łukasz Lisiecki
asystent
(012) 617 41 41 lisiecki@agh.edu.pl

Powrót do góry strony


 

Pracownia Przetwórstwa Stopów i Materiałów Specjalnych

Imię i nazwisko Telefon służbowy e-mail
     
Prof. dr hab. inż. Stefan Szczepanik
kierownik Pracowni
Informacja
(012) 617 38 46 szczepan@metal.agh.edu.pl
     
Dr inż. Marek Wojtaszek
adiunkt
(012) 617 38 72 mwojtasz@metal.agh.edu.pl
     
Dr inż. Piotr Nikiel
adiunkt
(012) 617 38 46 pnikiel@metal.agh.edu.pl

Powrót do góry strony


 

Pracownicy dydaktyczni, naukowo-techniczni,
inżynieryjno-techniczni i administracyjni

Imię i nazwisko Telefon służbowy e-mail
     

Mgr Joanna Dębska

(012) 617 25 76 debska@metal.agh.edu.pl
     
Mgr inż. Jan Grzesiak (012) 617 26 40 grzesiak@metal.agh.edu.pl
     
Wojciech Kosibowicz (012) 617 26 40 kosibowi@metal.agh.edu.pl
     
Wiesław Skrzyński (012) 617 26 10
(012) 617 38 63
wiechest@tlen.pl

Powrót do góry strony


 

Emerytowani Pracownicy naukowi

     
Prof. dr hab. inż. Jan Kazanecki    
Prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza luksza@metal.agh.edu.pl (012) 617 26 43
Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowakowski    
Prof. dr hab. inż. Jan Sińczak sinczak@agh.edu.pl  
Prof. dr hab. inż. Robert Szyndler    
Dr inż. Jerzy Kajtoch    
Dr inż. Wiesław Madej    
Dr inż. Andrzej Skołyszewski    
Mgr inż. Ryszard Okoń  

Powrót do góry strony