Kierownik Katedry

     

Dr hab. inż. Krzysztof Muszka
Informacja
tel.

(012) 617 25 76
e-mail

muszka@agh.edu.pl

Pracownia Teoretycznych Podstaw Plastycznej Przeróbki Metali, Ciągarstwa i Tłocznictwa

Imię i nazwisko Telefon służbowy e-mail
     
Dr hab. inż. Tomasz Śleboda
kierownik Pracowni
(012) 617 36 42 sleboda@agh.edu.pl
     
Dr inż. Marek Paćko
adiunkt
(012) 617 35 26 packo@metal.agh.edu.pl
     
Dr inż. Maciej Rumiński
adiunkt
(012) 617 29 16 mruminsk@metal.agh.edu.pl
     
Dr inż. Oleksandr Lypchanskyi
asystent
- lypchans@metal.agh.edu.pl
     
Dr inż. Krystian Zyguła
asystent
(012) 617 38 72 kzygula@agh.edu.pl

Powrót do góry strony

Pracownia Cieplno-Mechanicznej Przeróbki Metali

Imię i nazwisko Telefon służbowy e-mail
     
Prof. dr hab. inż. Janusz Majta
kierownik Pracowni
Informacja
(012) 617 26 43 majta@metal.agh.edu.pl
 
Prof. dr hab. inż. Michał Krzyżanowski (012) 617 52 05 krzyzano@metal.agh.edu.pl
     
Dr hab. inż. Krzysztof Muszka
profesor uczelni
(012) 617 29 08 muszka@agh.edu.pl
     
Dr inż. Monika Stefańska-Kądziela
starszy wykładowca
(012) 617 26 05 mstefans@metal.agh.edu.pl
     
Dr inż. Paulina Lisiecka-Graca
adiunkt
(012) 617 29 08 graca@agh.edu.pl
     
Dr inż. Marcin Kwiecień
adiunkt
(012) 617 26 05 mkwiecie@agh.edu.pl
     
Dr inż. Szymon Bajda
adiunkt
(012) 617 52 05 sbajda@agh.edu.pl
     
Mgr inż. Jakub Sroka
doktorant
(012) 617 52 05 jsroka@agh.edu.pl
     
Mgr inż. Maciej Szymula
doktorant
- szymula@agh.edu.pl

Powrót do góry strony

Pracownia Inżynierii Walcowniczej

Imię i nazwisko Telefon służbowy e-mail
     
Prof. dr hab. inż. Stanisław Turczyn
kierownik Pracowni
Informacja
(012) 617 26 14 turczyn@metal.agh.edu.pl
     
Dr inż. Michał Dziedzic
adiunkt
(012) 617 25 85 dziedzic@metal.agh.edu.pl

Powrót do góry strony

Pracownia Kuźnictwa, Prasownictwa i Specjalnych Technologii

Imię i nazwisko Telefon służbowy e-mail
     
Dr hab. inż. Aneta Łukaszek-Sołek
kierownik Pracowni
(012) 617 25 75 alukasze@metal.agh.edu.pl
     
Dr inż. Piotr Skubisz
adiunkt
(012) 617 41 41 pskubisz@metal.agh.edu.pl
     
Dr inż. Sylwia Bednarek
adiunkt
(012) 617 25 75 syb@agh.edu.pl
     
Dr inż. Łukasz Lisiecki
adiunkt
(012) 617 41 41 lisiecki@agh.edu.pl

Powrót do góry strony

Pracownia Przetwórstwa Stopów i Materiałów Specjalnych

Imię i nazwisko Telefon służbowy e-mail
     
Prof. dr hab. inż. Stefan Szczepanik
kierownik Pracowni
Informacja
(012) 617 38 46 szczepan@metal.agh.edu.pl
     
Dr hab. inż. Marek Wojtaszek
profesor uczelni
grupa badawcza - informacje
(012) 617 38 72 mwojtasz@metal.agh.edu.pl
     
Dr inż. Piotr Nikiel
adiunkt
(012) 617 38 46 pnikiel@metal.agh.edu.pl

Powrót do góry strony

Pracownicy dydaktyczni, naukowo-techniczni,
inżynieryjno-techniczni i administracyjni

Imię i nazwisko Telefon służbowy e-mail
     
Mgr Joanna Dębska (012) 617 25 76 debska@metal.agh.edu.pl
     
Dr inż. Remigiusz Błoniarz
samodzielny referent techniczny
(012) 617 26 05 bloniarz@agh.edu.pl
     
Wojciech Kosibowicz (012) 617 26 40 kosibowi@metal.agh.edu.pl
     
Wiesław Skrzyński (012) 617 26 10
(012) 617 38 63

Powrót do góry strony

Emerytowani Pracownicy

Prof. dr hab. inż. Jan Kazanecki
Prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza
Prof. dr hab. inż. Jan Sińczak
Prof. dr hab. inż. Robert Szyndler
Dr inż. Jerzy Kajtoch
Dr inż. Zbigniew Kuźmiński
Dr inż. Wiesław Madej
Dr inż. Andrzej Skołyszewski
Mgr inż. Jan Grzesiak
Mgr inż. Ryszard Okoń

Powrót do góry strony