Kierunki kształcenia:

Metalurgia - Specjalność: Przeróbka Plastyczna Metali

Inżynieria Materiałowa - Specjalność: Przetwórstwo Stopów i Materiałów Specjalnych

Edukacja Techniczno-Informatyczna - Specjalność: Metaloplastyka i Kształtowanie Objętościowe

Więcej informacji na temat kierunków kształcenia i rekrutacji na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej można znaleźć na stronach Wydziału.

Przeróbka Plastyczna Metali

Absolwenci otrzymują przygotowanie z zakresu plastycznego kształtowania materiałów metalicznych i uszlachetniania gotowych wyrobów, obróbki cieplnej i cieplno-plastycznej metali i ich stopów oraz projektowania procesów technologicznych plastycznego kształtowania materiałów, uwzględniając nie tylko parametry technologiczne tej operacji, ale i prognozowanie struktury wyrobu przetwarzanego plastycznie. Kształcenie realizowane jest na bazie klasycznej teorii plastyczności, wzbogaconej o numeryczną symulację procesów i komputerowe wspomaganie projektowania. Obejmuje ono dziedziny wiedzy, związane z klasycznymi technologiami: walcowania, kucia, ciągnienia i tłoczenia, ale kształci także w zakresie technologii XXI wieku typu: kształtowania w warunkach nadplastycznych, formowania wyrobów z materiałów półpłynnych czy proszkowych oraz wytwarzania kompozytów metalicznych oraz tzw. głębokiego przetwórstwa wyrobów metalowych o ściśle określonych własnościach użytkowych.

Absolwent przygotowany jest do stosowania nowoczesnych metod zarządzania i organizacji przedsiębiorstw, dysponuje wiedzą, pozwalającą na podjęcie pracy na stanowiskach projektowania technologii nowoczesnych procesów w przemyśle przetwórczym i maszynowym oraz w jednostkach badawczych i biurach projektowych. Poszukiwany jest przez przemysły: hutniczy, maszynowy, lotniczy, motoryzacyjny i inne.

Powrót do góry strony

Przetwórstwo Stopów i Materiałów Specjalnych

Rozwój przodujących dziedzin techniki uwarunkowany jest osiągnięciami w sferze wytwarzania materiałów o specjalnych własnościach. Specjaliści w tym temacie zajmują się projektowaniem, wytwarzaniem i zastosowaniem materiałów metalicznych o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu. Materiały te obejmują szeroką gamę produktów, w tym m.in. elementy urządzeń elektronicznych, nowoczesne narzędzia skrawające, narzędzia do przeróbki plastycznej, elementy silników spalinowych, implanty kośćca ludzkiego oraz inne produkty, od których wymagane są specyficzne własności w określonych warunkach pracy (np. materiały żaroodporne, odporne na korozję, itp.), a także półprzewodniki, kompozyty, spiekane materiały metaliczne i ceramiczne. Na tym kierunku kształcenia przywi±zuje się dużą wagę do jakości materiału we współczesnej technice, uzyskuje znajomość nauki o metalach i stopach, ich strukturze i własnościach, wynikajścych z historii jego wytwarzania i przetwarzania. Studenci poznają zagadnienia związane z formowaniem według konwencjonalnych sposobów kształtowania, takich jak: kucie, wyciskanie, prasowanie i tłoczenie oraz wg technologii niekonwencjonalnych, polegających m.in. na zastosowaniu wysokich ciśnień, pól magnetycznych, energii wybuchu itp.

Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu, przetwarzającego i stosującego metale i stopy metaliczne, materiały i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych, zarówno w produkcji, jak i w laboratoriach ośrodków naukowo-badawczych. Przemysły metalowy, przetwórczy, budowy maszyn, aparatury chemicznej, motoryzacyjny, okrętowy, energetyczny oraz elektroniczny chętnie zatrudniają tych absolwentów.

Powrót do góry strony

Metaloplastyka i Kształtowanie Objętościowe

Absolwenci specjalności „Metaloplastyka i odkształcanie precyzyjne” w oparciu o nabytą wiedzę z zakresu przetwórstwa metali, technologii przeróbki plastycznej oraz umiejętności praktyczne uzyskują podstawy do twórczej działalności inżynierskiej w zakresie plastycznego kształtowania materiałów metalicznych, projektowania procesów technologicznych plastycznego kształtowania materiałów, Kształcenie realizowane jest na bazie technologii odkształceń plastycznych, wzbogaconej o numeryczną symulację procesów i komputerowe wspomaganie projektowania. Obejmuje ono dziedziny wiedzy, związane z klasycznymi technologiami: walcowanie, kucie, ciągnienie i tłoczenie. Kształci także w zakresie nowych technologii, w tym kształtowania w warunkach izotermicznych nadplastycznych, formowania wyrobów z materiałów półpłynnych oraz tzw. głębokiego przetwórstwa wyrobów metalowych o specjalnych własnościach użytkowych.

Absolwent przygotowany jest do stosowania nowoczesnych metod projektowania technologii i wytwarzania wyrobów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, przetwórczym, energetycznym, maszynowym i innych, w których wytwarzane są detale maszyn o dużej dokładności. Jednocześnie posiadając umiejętności z zakresu metaloplastyki i wiedzę z inżynierii materiałowej oraz przetwórstwa metali i stopów (technik kowalskich i obróbki ubytkowej oraz spajania), będzie mógł wytwarzać wyroby technologiami nowoczesnymi, konkurencyjnymi w odniesieniu do tradycyjnych, przy mniejszym nakładzie środków i spełniających najwyższe wymagania odbiorców.

Posiadając wszechstronne wykształcenie, będące wynikiem nałożenia się studiów pedagogicznych oraz dodatkowo wykształcenia technicznego w zakresie edukacji informatycznej, kształtowania objętościowego metali, metaloznawstwa, sprawia, że absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w szkołach, jako nauczyciele przedmiotów technicznych i informatycznych, jak również przedmiotów zawodowych w zakresie szkolnictwa podstawowego oraz średniego - przedmiotów zawodowych w zakresie inżynierii metali i przetwórstwa metali.

Powrót do góry strony