Aktualności

 

Medal Honorowy Wydziału dla producenta oprogramowania QForm - 11.05.2018

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Hutnika producent oprogramowania QForm (służącego do numerycznego modelowania m.in. procesów przeróbki plastycznej) otrzymał Medal Honorowy Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Więcej kliknij tutaj >>

* * *

Autoryzowane centrum treningowe QForm - 15.02.2018 

Katedra Plastycznej Przeróbki Metali na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie otrzymała certyfikat potwierdzający, że jest autoryzowanym centrum treningowym komercyjnego oprogramowania QForm służącego m.in. do modelowania przeróbki plastycznej - kliknij po szczegóły w PDF  >>

* * *

Seminaria w semestrze letnim 2017/2018 

Zapraszamy na seminaria, które odbywają się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30, pawilon B4, IIp., sala 209, godz. 13:00 - kliknij aby zobaczyć daty i tematy >>

* * *

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

ZARZĄDZENIE Nr 16/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 - kliknij aby pobrać PDF  >>

* * *

więcej aktualności >>


Informacje ogólne

Katedra Plastycznej Przeróbki Metali obejmuje swą działalnością naukową teoretyczne i technologiczne problemy procesów walcowania, ciągnienia i tłoczenia, kucia, prasowania i wyciskania, a także niekonwencjonalnych procesów kształtowania materiałów. W ramach działających w Katedrze zespołów naukowo-badawczych, tzw. Pracowni. Są to:

Pracownia Teoretycznych Podstaw Plastycznej Przeróbki Metali, Ciągarstwa i Tłocznictwa

Pracownia Inżynierii Walcowniczej