Aktualności

 

Praca szuka... STUDENTA - 10.10.2017

Promot - Zakłady Metalowe Sp. z o.o. jest producentem kutych elementów metalowych wykonywanych wraz z obróbką mechaniczną i montażem. Szukają do pracy Absolwentów naszego Wydziału. Kliknij po szczegóły raz dwa >>

* * *

Seminaria w semestrze zimowym 2017/2018 - 13.09.2017

Zapraszamy na seminaria, które odbywają się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30, pawilon B4, IIp., sala 209, godz. 13:00 - kliknij aby zobaczyć daty i tematy >>

* * *

Organizacja roku akademickiego 2017/2018 - 13.09.2017

ZARZĄDZENIE Nr 16/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 - kliknij aby pobrać PDF  >>

* * *


Informacje ogólne

Katedra Plastycznej Przeróbki Metali obejmuje swą działalnością naukową teoretyczne i technologiczne problemy procesów walcowania, ciągnienia i tłoczenia, kucia, prasowania i wyciskania, a także niekonwencjonalnych procesów kształtowania materiałów. W ramach działających w Katedrze zespołów naukowo-badawczych, tzw. Pracowni. Są to:

Pracownia Teoretycznych Podstaw Plastycznej Przeróbki Metali, Ciągarstwa i Tłocznictwa

Pracownia Inżynierii Walcowniczej