Katedra Plastycznej Przeróbki Metali na FB

Data dodania: 10.01.2021

Druk 3D

Data dodania: 16.12.2020

prof. dr hab. inż. Stefan Szczepanik i dr inż. Piotr Nikiel prowadzą  badania z zakresu zastosowania druku 3D do wytwarzania wyrobów z tworzyw metalicznych i polimerowych.

Badania mają na celu opracowanie m.in.:

  • danych o wpływie parametrów drukowania na własności wyrobów, 
  • procedur projektowania CAD z zastosowaniem programów do sprawdzania własności wytrzymałościowych projektowanych obiektów,
  • procedur rekonstrukcyjnych obiektów z zastosowaniem skanowania,
  • procedur wspomagania projektowania technologii wytwarzania, 
  • wspomagania procedur rekonstrukcji w medycynie.

Przykłady prowadzonych badań w PDF, kliknij aby pobrać  >>

Informacje ogólne

Katedra Plastycznej Przeróbki Metali obejmuje swą działalnością naukową teoretyczne i technologiczne problemy procesów walcowania, ciągnienia i tłoczenia, kucia, prasowania i wyciskania, a także niekonwencjonalnych procesów kształtowania materiałów. W ramach działających w Katedrze zespołów naukowo-badawczych, tzw. Pracowni. Są to: