Aktualności

 

Organizacja roku akademickiego 2017/2018 - 13.09.2017

ZARZĄDZENIE Nr 16/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 - kliknij aby pobrać PDF  >>

* * *

Konferencja naukowa - 02.06.2017

Zapraszamy na konferencję naukową Walcownictwo, która odbędzie się Ustroniu w dniach 18 ÷ 20 października 2017 r.  Kliknij po szczegóły >>


Informacje ogólne

Katedra Plastycznej Przeróbki Metali obejmuje swą działalnością naukową teoretyczne i technologiczne problemy procesów walcowania, ciągnienia i tłoczenia, kucia, prasowania i wyciskania, a także niekonwencjonalnych procesów kształtowania materiałów. W ramach działających w Katedrze zespołów naukowo-badawczych, tzw. Pracowni. Są to:

Pracownia Teoretycznych Podstaw Plastycznej Przeróbki Metali, Ciągarstwa i Tłocznictwa

Pracownia Inżynierii Walcowniczej